1. خانه
  2. /
  3. گفتاردرمانی در بلوار قیصر امین پور

گفتاردرمانی در بلوار قیصر امین پور

کاردرمانی در هیدروسفالی

هیدروسفالی می تواند بر تعادل، هماهنگی، تحرک و توانایی راه رفتن تأثیر بگذارد. کاردرمانی در هیدروسفالی برای کمک به رشد کودک و بهبود عملکرد او مورد نیاز است.

کاردرمانی در هیدروسفالی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
× پشتیبانی 24 ساعته