1. خانه
  2. /
  3. کاردرمانی در حصارک

کاردرمانی در حصارک

کاردرمانی در آتاکسی مخچه ای

قبل از شروع کاردرمانی در آتاکسی مخچه ای، ابتدا یک معاینه کامل از وضعیت بیمار انجام می شود که شامل ارزیابی شکایات بیماران، تعادل، وضعیت بدنی، توانایی های عملکردی، هم ترازی پا، استقامت، راه رفتن، دامنه حرکتی و فعالیت قلبی عروقی است.

کاردرمانی در آتاکسی مخچه ای
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته