کاردرمانی در بلوار فرحزادی

علت دیر حرف زدن کودکان چیست؟

سالهای اولیه کودکی پر از نقاط عطف رشدی مهم است، یکی از بزرگترین موارد زمانی است که کودک شما برای اولین بار شروع به صحبت می کند. تاخیر در گفتار کودکان می تواند دلیلی برای نگرانی بسیاری از والدین باشد.

علت دیر حرف زدن در کودکان
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته