بازی درمانی

هدف از این بخش ایجاد یک محیط صمیمانه و راحت است تا به کودک کمک کند تا فشارهای احساسی خویش را تحت کنترل قرار دهد و در هنگام درمان از توانایی های خود در حل مشکلات بهره بگیرد.

بازی درمانی
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته