1. خانه
  2. /
  3. بهترین مرکز تشخیص لکنت زبان در تهران

بهترین مرکز تشخیص لکنت زبان در تهران

بازی درمانی در اوتیسم

بازی درمانی در اوتیسم ابزاری برای کمک به کودکان اوتیسم می باشد تا خود را کامل تر کنند. همچنین در شرایط مناسب می‌تواند ابزاری برای کمک به والدین برای برقراری ارتباط با کودکان اوتیسم باشد.

بازی درمانی در اوتیسم
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
× پشتیبانی 24 ساعته