بازتوانی بیماران ضربه مغزی

دمانس چیست؟

دمانس ماهیتی پیشرونده دارد و باعث اختلال در عملکردهای شناختی مانند حافظه، توجه، تمرکز و حل مسئله می شود. در مراحل بعدی زوال عقل راه رفتن، گفتار و رفتار نیز می تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

دمانس چیست؟
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته