گفتاردرمانی در شکاف کام

هنگامی که والدین برای اولین بار متوجه می شوند که فرزندشان شکاف کام یا لب دارد، اغلب سوالات زیادی در ذهنشان خطور می کند بعنوان مثال آیا فرزندم به گفتار درمانی شکاف کام یا لب نیاز دارد.

گفتاردرمانی در شکاف کام
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
× پشتیبانی 24 ساعته