بهترین مرکز کاردرمانی تاخیر حرکتی

هیدروسفالی مادرزادی چیست؟

هیدروسفالی ماردرزادی چیست؟ هیدروسفالی وضعیتی است که در آن مایعات در مغز افزایش می یابد. این نام از ترکیبی از کلمات یونانی به معنای “آب” و “سر” گرفته شده است. “مادرزادی” نیز به این معنی است که شخصی با آن متولد می شود.

هیدروسفالی چیست؟
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته