1. خانه
  2. /
  3. بهترین مرکز توانبخشی ای ال اس در تهران

بهترین مرکز توانبخشی ای ال اس در تهران

پیروی از دستورات در کودکان اوتیسم

پیروی از دستورالعمل‌ ها و وادار کردن کودک اوتیسم به یادگیری و پیروی از دستورات، مهارت‌ مهمی برای انجام وظایف مختلف مانند فعالیت‌های روزمره زندگی، وظایف تحصیلی و سازگاری یا تطابق پذیری با محیط‌ های مختلف می باشد.

پیروی از دستورات در کودکان اوتیسم
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
× پشتیبانی 24 ساعته