گفتاردرمانی در اندیشه

راه رفتن روی نوک انگشتان پا در فلج مغزی

راه رفتن با انگشتان پا در کودکانی که تازه راه رفتن را یاد می گیرند بسیار رایج است، با این حال گاهی اوقات می تواند نشانه ای از یک وضعیت پزشکی مانند فلج مغزی (سی پی) باشد.

راه رفتن روی نوک انگشتان پا در فلج مغزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته