1. خانه
  2. /
  3. کاردرمانی در بیمه

کاردرمانی در بیمه

گفتاردرمانی در میکروسفالی

با رشد تقویمی کودک مهارت های درکی، شناختی و گفتاری کودک نیز دچار تاخیر می شود، بنابراین این کودکان به مرکز گفتاردرمانی میکروسفالی ارجاع داده می شوند.

گفتاردرمانی در میکروسفالی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
× پشتیبانی 24 ساعته