1. خانه
  2. /
  3. بهترین دکتر تشخیص لکنت زبان

بهترین دکتر تشخیص لکنت زبان

تربیت شنوایی برای کودکان کم شنوا

اکثر کودکانی که ناشنوا یا کم شنوا هستند کمی شنوایی دارند، که “شنوایی باقیمانده” نامیده می شود. برخی از متخصصان برای یک کودک با شنوایی باقیمانده ممکن است استفاده از آموزش شنیداری را توصیه کنند.

تربیت شنوایی برای کودکان کم شنوا
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
× پشتیبانی 24 ساعته