کاردرمانی در گل افشان

نقش معلم سایه در آموزش کودکان اوتیسم

معلم سایه فردی است که بصورت فردی از دانش آموزان با نیازهای ویژه حمایت می کند تا به رشد مهارت های تحصیلی، اجتماعی و رفتاری آنها کمک کند. معلم سایه به دانش آموزان اوتیسم کمک می کند تا برخی یا همه فعالیت ها را در طول روز مدرسه بهتر انجام دهد.

نقش معلم سایه در آموزش کودکان اوتیسم
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته