1. خانه
  2. /
  3. بهترین دکتر فلج مغزی در ایران

بهترین دکتر فلج مغزی در ایران

بهترین دکتر متخصص ضربه مغزی

در بسیاری از موارد برای بررسی جنبه های مختلف تشخیص و درمان ضربه مغزی باید به چندین دکتر متخصص مراجعه کنید. برخی از پزشکان برای ارزیابی اولیه آسیب، بررسی آزمایش ها و هماهنگی مراقبت های بهداشتی بهترین هستند.

بهترین دکتر ضربه مغزی تهران
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
× پشتیبانی 24 ساعته