آموزش پیش از دبستان و سنجش ورود به مدرسه

در این بخش برنامه آموزش و بهبود مفاهیم پایه پیش دبستانی ، مهارت های آکادمیک و همچنین ایجاد آمادگی برای پشت سر گذاشتن سنجش قبل از ورود به مدرسه توسط متخصصین ارائه می گردد.

آموزش پیش از دبستان
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته