کاردرمانی در شهرک شهرداری

صدا درآوردن در کودکان بیش فعال و اوتیسم

خود تحریکی می تواند برای تعریف هر گونه رفتار خودآرام کننده خودآگاهانه یا ناخودآگاه که فرد انجام می دهد استفاده شود. این رفتارها معمولاً به صورت صداها یا حرکات تکراری هستند.

صدا درآوردن در کودکان بیش فعال و اوتیسم
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته