کاردرمانی در خراسان

کودکان اوتیسم در مدرسه دولتی

مدارس دولتی ملزم به ارائه آموزش رایگان به همه کودکان هستند و اکثر کودکان مبتلا به اوتیسم در مدارس دولتی تحصیل می کنند. در برخی موارد یک مدرسه دولتی می‌تواند زمینه‌های آموزشی و اجتماعی مناسبی را برای یک کودک اوتیسم فراهم کند.

کودکان اوتیسم در مدرسه دولتی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته