1. خانه
  2. /
  3. کاردرمانی در جنت آباد

کاردرمانی در جنت آباد

کاردرمانی در جنت آباد

مهارتهای اجتماعی ضعیف و ناسازگاری های اجتماعی کودکان ، معمولاً زاییده روابط نامطلوب با والدین می باشد. کودکانی که از آموزش مهارتهای اجتماعی ، راهنمایی و تشویق محروم بوده اند ، مفاهیم نادرستی از جهان می یابند و در بزرگسالی احتمال دارد دشمن اجتماع شوند. طرد و جدایی کودک از والدین، به ویژه مادر، موجب عدم توانایی برقراری ارتباط عاطفی سالم و صحیح در کودکی و هنگام بلوغ خواهد شد. برخی از مهمترین مهارتهایی که به منظور ارتقاء سطح سلامت روان کودکان تا سن 9-10 سالگی نیاز است یاد بگیرند در زیر اشاره شده است،

کاردرمانی در هیدروسفالی

هیدروسفالی می تواند بر تعادل، هماهنگی، تحرک و توانایی راه رفتن تأثیر بگذارد. کاردرمانی در هیدروسفالی برای کمک به رشد کودک و بهبود عملکرد او مورد نیاز است.

کاردرمانی در هیدروسفالی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
× پشتیبانی 24 ساعته