کاردرمانی در بلوار صفارزاده

آیا پسرها دیرتر از دخترها شروع به صحبت می کنند؟

شاید شنیده باشید که پسر ها دیرتر از دختر ها شروع به صحبت می کنند. آیا این مسئله درست است؟ و اگر اینطور است، آیا این بدان معناست که والدین نباید نگران باشند که کودک خردسالشان “دیر صحبت می کند”.

آیا پسرها دیرتر از دخترها شروع به صحبت می کنند؟
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته