مرکز کاردرمانی در دارآباد

فرزند من هنوز راه نمی رود!

درخواست کمک برای دستیابی به نقاط عطف رشد مانند غلت زدن، نشستن، سینه خیز رفتن و راه رفتن برخی از متداول ترین سوالاتی است که ما به عنوان کاردرمانگر کودکان می شنویم.

فرزند من هنوز راه نمی رود!
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته