فلج مغزی

تفاوت بین ناتوانی ذهنی و ناتوانی یادگیری

تفاوت بین ناتوانی ذهنی و ناتوانی یادگیری به خوبی در علم و روانشناسی تعریف شده است. با این حال مردم اغلب ناتوانی ذهنی را با ناتوانی یادگیری اشتباه می گیرند. در ادامه مطلب به بررسی تفاوت بین ناتوانی ذهنی و ناتوانی یادگیری می پردازیم.

تفاوت بین ناتوانی ذهنی و ناتوانی یادگیری
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته