توانبخشی ام اس

تست زانو تا دیوار

این آزمایش باید در مقابل دیوار انجام شود. یک متر نواری استاندارد (سانتی متر) لازم است. از شرکت کنندگان خواسته می شود که پای خود را به گونه ای قرار دهند که یک خط خیالی از پاشنه و انگشت شست پا بر روی متر نواری روی زمین قرار گیرد.

تست زانو تا دیوار
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته