1. خانه
  2. /
  3. بهترین مرکز آب درمانی تهران

بهترین مرکز آب درمانی تهران

دمانس چیست؟

دمانس ماهیتی پیشرونده دارد و باعث اختلال در عملکردهای شناختی مانند حافظه، توجه، تمرکز و حل مسئله می شود. در مراحل بعدی زوال عقل راه رفتن، گفتار و رفتار نیز می تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

دمانس چیست؟
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته