1. خانه
  2. /
  3. بهترین درمان اوتیسم

بهترین درمان اوتیسم

اهمیت کاردرمانی پس از جراحی تومور مغزی

هدف کاردرمانی پس از جراحی تومور مغزی بازگرداندن کیفیت زندگی طبیعی به بازماندگان تومور مغزی است. از آنجایی که می تواند به بیماران در بازیابی تحرک کامل کمک کند، درمان توانبخشی بسیار محبوب شده است.

کاردرمانی پس از جراحی تومور مغزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
× پشتیبانی 24 ساعته