انواع اختلال پردازش شنیداری

لکنت زبان در کودکان

لکنت زبان یک مشکل گفتاری است که جریان عادی گفتار مختل می شود. کودکی که لکنت زبان دارد صداها، هجاها یا کلمات را تکرار یا طولانی می کند.

لکنت زبان در کودکان
کاردرمانی و گفتاردرمانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته