گروه درمانی

در این بخش با کنار هم قرار گرفتن تعدادی از مراجعین که در یک سطح می باشند بر روی ارتباط ، رعایت نوبت ، همکاری و مشارکت در فعالیت های گروهی ، کاهش اضطراب و ایجاد انگیزش در گفتار برای ارتباط کلامی کار می شود.

گروه درمانی
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته