کاردرمانی ذهنی

در این بخش کاردرمانگران با توجه به سطح ذهنی کودک به تقویت مهارت های شناختی ، ادراکی ، حافظه ، تعمیم و تفکر انتزاعی ، دستور پذیری ، تحمل کاری و اصلاح اختلالات رفتاری کودکان می پردازند.

کاردرمانی ذهنی
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته