کاردرمانی در مهارت های دست

در این بخش به بهبود مهارت های دستی از لحاظ قدرت ، هماهنگی حرکت و مهارت های ریز انگشتان از جمله مهارت های نوشتاری ، اصلاح فرم گرفتن مداد و استفاده صحیح از ابزارهای روزمره ( قیچی ، قاشق ، چاقو و … ) و انجام مهارت های روزمره زندگی از قبیل لباس پوشیدن ، بازکردن دکمه و زیپ پرداخته می شود.

کاردرمانی در مهارت های دست
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته