کاردرمانی حسی

با ارزیابی دقیق و بررسی حواس کودکان برنامه تعدیل حسی هدفمندی برای کودکان اتیستیک با اختلالات حسی از جمله رفع تدافع لمسی ، مشکلات تغذیه ای ، رفع حساسیت شنیداری ، اختلالات حسی عمقی و ناامنی جاذبه ای تدوین و اجرا می گردد.

کاردرمانی حسی
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته