اتاق سنسوری روم

این بخش مجهز به وسایل الکترونیکی بوده که هر کدام هدف مشخصی را دنبال می کنند و برای بالا بردن توجه و تمرکز ، افزایش سرعت عمل ، ایجاد انگیزش ، بهبود هوشیاری و واکنش مناسب نسبت به محرک های محیطی ایجاد شده است.

اتاق سنسوری روم
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته