آب درمانی

برای بهبود دامنه حرکتی مفاصل ، افزایش قدرت عضلانی ، بهبود الگوهای تعادلی و حرکتی ، کاهش اسپاستیسیته و درد در کودکان فلج مغزی ، دیستروفی های عضلانی و انواع اختلالات حرکتی کاربرد دارد و برای کاهش بیش فعالی ، بیقراری ، رفتارهای تکانشگری و ایجاد آرامش در کودکان اتیستیک و ADHD کاربرد دارد.

آب درمانی
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته